Какви грижи са нужни за аквариумните рибки

Какви грижи са нужни за аквариумните рибки

Правилните грижи за декоративните рибки са жизнено важни за тяхното здравословно състояние и жизненост. Те не се изчерпват единствено с хранене на домашните любимци, но същевременно не изискват огромни усилия. Въпреки това грижите са задължение, което трябва да бъде извършвано периодично. В зависимост от това се определят няколко вида:

Ежедневни грижи рибки

На първо място в списъка с ежедневни грижи е храненето на аквариумните рибки. Счита се, че нужното количество храна е толкова, колкото могат да погълнат през първите 5 минути. Въпреки това, важно е да се знае, че някои видове не се нуждаят от храна всеки ден, а други е задължително да се хранят в определен час (например някои видове сомове, се хранят единствено след залез слънце).

Към ежедневните грижи спадат още проверяване на температурата на водата, както и следене за промяна в поведението и външният вид на рибките. Това може да се окаже ключово за разпознаване на заболявания.

Грижи за рибки на всеки две седмици

Независимо дали аквариумите са обитавани от соленоводни или сладководни декоративни рибки, е задължителна редовна смяна на водата в тях. За сладководните представители е препоръчителна смяна на общо 15-20% в месеца. Това трябва да бъде извършвано на два пъти, за да се избегне рязката промяна в условията.

При отглеждане на соленоводни рибки, е нужна смяна на 20-25% в месеца, извършвано на два пъти. Важно условие е водата, която ще се добавя да бъде със същата плътност. За целта тя трябва да се смеси нужните химически съставки и да се остави 24 часа да престои преди добавяне.

Ежемесечни гижи за аквариумни рибки

Ежемесечните дейности включват проверка, и при нужда подмяна, на всички филтри, лампи, грунд за дъно и т.н. От жизнено важно значение е филтриращата система да бъде в изправност, поради тази причина е желателно редовна подмяна на активния въглен в тях, който играе ключова роля за поддържане на водата чиста. Също така липсата на достатъчно светлина в аквариума може да окаже влияние за здравословното състояние на неговите обитатели. Освен това осветлението трябва да бъде съобразено с изборът на рибки и растения.

Редовната и навременна поддръжка на аквариумите е дейност, която не би могла да се осъществи без наличието на специфична техника. Оборудването за аквариуми включва широк асортимент от принадлежности, необходими за осигуряването на благоприятни условия за декоративните рибки. Поради тази причина е от жизнено важно значение те да бъдат с високо качество. В сайта aquarium.bg можете да откриете всичко необходимо за вашия аквариум – от храна за рибки, до нагреватели, вътрешни и външни филтри и всякакъв вид декорации. С тяхна помощ поддръжката на вашият аквариум ще се превърне в удоволствие!