Какво да очакваме от един добър счетоводител?

Какво да очакваме от един добър счетоводител?

Има няколко основни отличителни белега и характеристики, по които можем да познаем наистина добрия счетоводител. Те са качества на различни нива и изискват покриване на широк спектър от умения.

Качествата на добрия счетоводител

На първо място е отличната организация. Счетоводителите трябва да поддържат всички цифри, данни и документи. Те се нуждаят от система за бързо намиране на информацията, от която се нуждаят. Един експерт счетоводител трябва да може да организира работата си така, че да увеличи максимално производителността и да осигури време за необезпокоявани изследвания и финансови анализи.
От изключителна важност са умения за управление на времето. Днес счетоводителите играят все по-важна роля при вземането на стратегически решения, така че графиците им са пълни. Те трябва да се грижат за много задачи извън финансовото управление и трябва да могат да дават приоритет на тях, за да се възползват максимално от времето, прекарано в счетоводната кантора.

Внимание към детайлите е другата важна характеристика. Тези черти очевидно са ключови в ежедневната реалност на счетоводителите, които трябва да се уверят, че стратегиите работят и са правилни. Отношението към детайлите и дължимата грижа за точността, трябва да са част от техния начин на действие, а не нещо, за което трябва да им се напомня.

Фокуса върху клиента е другият знак, че счетоводителят е добър. Да бъдеш счетоводител означава не само да се занимаваш с числа, но и с клиенти. Ето защо счетоводителите трябва да имат силна ориентация към удовлетворяване изискванията на клиентите – те трябва да разбират подробно индустрията, сектора и клиента. Само това им помага да решат кои счетоводни правила или икономически мерки биха могли да задоволят бизнеса.

Творчески настроени са само най-добрите специалисти в областта. Точно така, големите и добрите счетоводители имат творчески умове и са настроение за творчески процес по време на работа. Те са тези, които мислят извън рамката (out of the box), за да предложат уникални решения – някои проблеми на клиентите не са случаи по учебник и изискват специално внимание и известна творческа способност.

Етичността също е от голяма важност. Видът счетоводни сведения, с които боравят всеки ден счетоводителите, е много поверителен. Една от най-важните характеристики на утвърдените счетоводители е, че те са професионалисти и не предоставят секретна информация на трети страни. Това е етическият начин за провеждане на счетоводен бизнес, а доверието в тези среди е много важно и няма как да се работи, без да има доверие между собственика на бизнеса и счетоводителя. Работата на добрия счетоводител е изграждането именно на доверие.

Страхотните комуникационни умения трябва задължително да са част от характера на добрия счетоводител. Излишно е да се каже, че счетоводителите трябва да могат да комуникират и да си сътрудничат с колеги от различни отдели. Те трябва също така да могат да комуникират с ключови познания на служителите от нефинансовия сектор – счетоводителите могат да използват различни форми за визуализация на данни, за да подпомогнат комуникационните си усилия и да гарантират правилното разбиране на техните прозрения. Комуникацията е от ключово значение за развиването на успешни взаимоотношения с клиентите.

Това са няколко ключови и много важни характеристики и умения на добрия счетоводител и по тях можете да го познаете.