Национална кампания на Visa насърчава заплащането на местни данъци и такси по електронен път

Национална кампания на Visa насърчава заплащането на местни данъци и такси по електронен път

„Плащанията с Visa стимулират преминаването от икономика, базирана на парите в брой, към модерна икономика с дигитални разплащания“, сподели Красимира Райчева, мениджър на Visa за България

 

6 март 2018 г. – Промоционална кампания на Visa насърчава електронните разплащания на местни данъци и такси в цялата страна. Платежната система организира томболи за картодържателите на Visa, които платят своите данъци онлайн или на POS терминали в общините. От 19 февруари до 29 април 2018 г. платилите на POS  терминал и регистрирали своите бележки картодържатели на Visa участват в лотария за 3 броя iPhone X на седмица, а платилите онлайн – за 10 външни батерии за телефон на ден. Пълните правила и условия на промоцията могат да бъдат намерени на интернет www.visabg.com/taxpromo2018

 

„Картодържателите могат да разчитат на сигурност, спокойствие и да не се притесняват от неправомерно отнемане на финансови средства, когато избират своята карта Visa като разплащателно средство. Разплащанията онлайн и на POS терминал носят позитиви и за държавата, тъй като водят до намаляване на укриваните данъци и размера на дела на сивата икономика. Плащанията с Visa стимулират преминаването от икономика, базирана на парите в брой, към модерна икономика, базирана на дигиталните разплащания. По този начин се намаляват недекларираните средства и скритата финансова активност”, сподели Красимира Райчева, мениджър на Visa за България.

 

Разплащанията с карта Visa са сигурни и бързи, като позволяват на потребителите да се разплащат навсякъде и по всяко време, без да е необходимо да носят в себе си пари в брой, да имат дребни или да търсят банкомат.  Те са един от най-ефективните начини за постигане на прозрачност при ръководене на личните финансови средства. Това спестява време и позволява разумно разпределение на бюджета съобразно индивидуалните нужди и предпочитания.

 

Картите Visa не само улесняват притежателите си при процеса на разплащане, но също така допринасят за по-добра и ефективна събираемост на данъците.

 

Това е списъкът с данъци и такси съгласно Закона за местните данъци и такси, които участват в промоцията на Visa:

 

Данъци:

 • данък върху недвижимите имоти;
 • данък върху наследствата;
 • данък върху даренията;
 • данък при възмездно придобиване на имущество;
 • данък върху превозните средства;
 • патентен данък;
 • туристически данък;
 • други местни данъци, определени със закон.

 

Такси:

 • за битови отпадъци;
 • за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;
 • за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги;
 • за дейностите по отглеждане и възпитание в задължителното предучилищно образование за ползване на детската градина или училището извън финансираните от държавата дейности;
 • за технически услуги;
 • за административни услуги;
 • за откупуване на гробни места;
 • за дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, които не се финансират от държавния бюджет и се осъществяват от центровете за подкрепа за личностно развитие;
 • за притежаване на куче;
 • други местни такси, определени със закон.

 

 

За Visa Inc.                               

Visa Inc. е световен лидер в дигиталните разплащания. Нашата мисия е да свързваме света чрез най иновативната, надеждна и сигурна мрежа за разплащания, като създаваме възможност  потребителите, бизнеса и икономиките да процъфтяват. Нашата модерна глобална мрежа за обработка на данни, VisaNet, гарантира сигурни и надеждни разплащания в целия свят и може да обработва над 65 000 съобщения за трансакции в секунда. Иновациите, които са постоянно във фокуса на компанията, са катализатор за бързия растеж на свързаната търговия през всяко едно устройство и са движещата сила за постигането на мечтата за безкешово бъдеще за всеки, навсякъде. В периода на преход от аналогов към дигитален свят Visa посвещава своята марка, продукти, хора, мрежа и обхват на преобразяването на бъдещето на търговията.

За повече информация, посетете нашата уебстраница visaeurope.com, блога на Visa Vision (vision.visaeurope.com) и @VisaInEurope.

 

Контакти:

Драгомир Гюров

AMI Communications за Visa в България

[email protected] | 02 989 5115 | 0886 634 580

Twitter: @VisaEuropeNews

@Visa_BG

Website: www.visabg.com